เหรียญ

เสื้อ

ประเภทการแข่งขัน

รายละเอียดงานวิ่ง

Bankhai Minimarathon 2020
ประเภทการแข่งขัน กลุ่มอายุ ค่าสมัคร ถ้วยรางวัล เสื้อ เหรียญ บิบ
ชาย หญิง
ระยะ 5 กม ไม่เกิน 19 ปี ไม่เกิน 19 ปี 400 1-5
ทั่วไป ทั่วไป
ระยะ 10 กม ไม่เกิน 19 ปี ไม่เกิน 19 ปี 500 1-5
20-29 ปี 20-29 ปี
30-39 ปี 30-39 ปี
40-49 ปี 40-49 ปี
50-59 ปี 50-59 ปี
60 ปีขึ้นไป 60 ปีขึ้นไป
ประเภท VIP วิ่งได้ทุกระยะ 2,000
นักวิ่งแฟนซี รับของที่ระลึกอันดับ 1-10
ชมรมที่ส่งนักวิ่งมากที่สุด รับถ้วยรางวัลอันดับ 1-5
*** นักวิ่งแฟนซี ที่จะได้รับถ้วยรางวัล ต้องมารายงานตัวกับกรรมการตัดสิน ในเช้าวันแข่งขันเท่านั้น ***

ขั้นตอนการสมัคร

การชำระเงินวิ่ง