ลงทะเบียนแบบกลุ่ม-ชมรม

ระบบปิดการลงทะเบียน

ข้อมูลตัวแทนกลุ่ม-ชมรม (เป็นข้อมูลตัวแทนกลุ่ม-ชมรม และรายละเอียดการโอนเงิน ซึ่งสามารถโอนเงินพร้อมกันได้ (หากตัวแทนกลุ่ม-ชมรม มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ให้เพิ่มใน "เพิ่มสมาชิก" ในขั้นตอนต่อไป)
ข้อมูลตัวแทนกลุ่ม-ชมรม
*
รูปแบบการจัดส่ง
รับเสื้อที่งาน
  • วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 12.00-20.00 น. รับเสื้อ เบอร์วิ่ง ณ บ้านนกโฮมสเตย์ ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
  • วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 02.30-05.55 น. รับเสื้อ เบอร์วิ่ง ณ วัดพวงมาลัย ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ที่อยู่จัดส่ง